ยกเลิกการรับจดหมาย

 

   บริษัทยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
มีความประสงค์รับพนักงานหลายอัตรา

ตำแหน่ง

แพ็คกิ้ง (ภาษาญี่ปุ่น)


หลักฐานการสมัครงาน


- วุฒิการศึกษา
- ใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่ายขนาด 4x6ซม 1ใบ


ติดต่อที่

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 02-662-1250-5 ต่อ209
เลขที่79 ตึกซิตี้รีสอร์ท ซอยสุขุมวิท39(พร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110


ฝ่ายบุคคล 
Copyright 2008 UFM FUJI SUPERMARKET. All rights reserved.