ยกเลิกการรับจดหมาย

 

   บริษัทยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
มีความประสงค์รับพนักงานหลายอัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

- ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ Supermarket 2 ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนกแคชเชียร์ จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนกรับสินค้า จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนโกรเซอรี่ (จัดเรียงสินค้า) จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนกของสด (เนื้อ, ปลา, ผัก-ผลไม้,เบเกอรี่) จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนกอาหารสำเร็จรูป (เดลิคา) จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- พนักงานแผนกคอมพิวเตอร์(EDP) (ปวช.ขึ้นไป ช่างไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์) จำนวนมาก ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- เจ้าหน้าที่ประสานงานไทย-ญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด
- แพ็คกิ้ง (ภาษาญี่ปุ่น) 1 ตำแหน่ง : อ่านรายละเอียด

 
Copyright 2008 UFM FUJI SUPERMARKET. All rights reserved.