ยกเลิกการรับจดหมาย
   บริษัทยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด
มีความประสงค์รับพนักงานหลายอัตรา

ตำแหน่ง

{career_name}


หลักฐานการสมัครงาน


{career_detail1}


ติดต่อที่

{career_detail2}


ฝ่ายบุคคล
{career_detail3} 
Copyright 2008 UFM FUJI SUPERMARKET. All rights reserved.